เกี่ยวกับกระทรวง

ข่าวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา


31 มกราคม 2564

mots

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี มร.จาว มาโตส รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก ในโอกาสที่ได้มอบเหรียญขอบคุณให้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลไทย โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ มร.จาว มาโตส ได้กล่าวขอบคุณ และร่วมแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการนานาชาติ ทั้ง 3 รายการ ได้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ามกลางสถานการณ์โรค โควิด-19 นับว่าเป็นการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้านกีฬาของโลกและได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลก

31 มกราคม 2564

mots

วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน พิธีการปิดสถานที่กักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร (organizational quarantine) และกล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

29 มกราคม 2564

mots

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผู้บริหารกระทรวง


mots

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ผลงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


จำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2563-2564

รายได้นักท่องเที่ยวปี 2564

สถานการณ์ท่องเที่ยว


ประเด็นร้อน


23 กรกฎาคม 2564

การประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Video Conference
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Video Conference ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
mots

23 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของ จังหวัดนครพนม กิจกรรม ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์นครพนม ม่วนซื่นบ้านเฮา"
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริม และยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของ จังหวัดนครพนม กิจกรรม ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์นครพนม ม่วนซื่นบ้านเฮา" ให้แก่ โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง (อำเภอเมืองนครพนม) โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา (อำเภอโพนสวรรค์) โรงเรียนบ้านท่าอุเทน (อำเภอท่าอุเทน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เป็นผู้รับมอบ
mots

23 กรกฎาคม 2564

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ชั้น 2 สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และแนะนำข้าราชการ ราย นางสาวเกียรติสุดา แสงหมื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม อีกหน้าที่หนึ่ง
mots

21 กรกฎาคม 2564

ตรวจที่พักนักฟุตบอลของมหาลัยแม่โจ้
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจักรตราวุธ จุลมาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสันทราย ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร เข้าตรวจที่พักนักฟุตบอลของมหาลัยแม่โจ้ โดยมี นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอสันทราย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน หน่วยงานที่ดำเนินการฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย สถานที่ดำเนินการ ม.แม่โจ้
mots

21 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเป็นการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
mots

21 กรกฎาคม 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (วาระเร่งด่วน) อำเภอแม่แจ่ม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แสนกาศ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่แจ่ม ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (วาระเร่งด่วน) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน? ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนเน้นย้ำข่าวสารราชการต่างๆให้แก่หน่วยงานราชการทุกฝ่ายได้รับทราบและรับไปปฎิบัติ โดยมีนายบุญลือ? ธรรม?ธรา?นุ?รักษ์? นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน หน่วยงานที่ดำเนินการฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่ม? สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาคม?หลังที่ว่าการอำเภอ?แม่แจ่ม?
mots

ข่าวประกาศ


ข่าวจากหนังสือพิมพ์


ปฏิทินการท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
  • กิจกรรมรายวัน
  • กิจกรรมรายเดือน

ภารกิจกระทรวง

30 มิถุนายน 2021

รมต.พิพัฒน์ เดินทางไปยังเกาะพีพี เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่นำร่อง Extension Sealed routes เกาะพีพี

แนวทาง / มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา


แบนเนอร์ภายในหน่วยงาน
แบนเนอร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง