เกี่ยวกับกระทรวง

ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2020

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ