เกี่ยวกับกระทรวง

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ โดยวิธีคัดเลือกแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ โดยวิธีคัดเลือก

7 พฤษภาคม 2020

ประกาศราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ