เกี่ยวกับกระทรวง

ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พฤษภาคม 2020

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ