เกี่ยวกับกระทรวง

จ้างดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2020

ประกาศราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ