เกี่ยวกับกระทรวง

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๖๕ และยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก