เกี่ยวกับกระทรวง

จ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ระหว่างประเทศ จำนวน 2 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแชร์ :
  

จ้างย้ายหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ระหว่างประเทศ จำนวน 2 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก