วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจBCG Model ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์