วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 11.00 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน พิธีการปิดสถานที่กักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร (organizational quarantine) และกล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในการจัดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ณ  อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี